Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota potenciální vlhká adiabatická
angl: pseudo wet-bulb potential temperature slov: adiabatická vlhká potenciálna teplota něm: pseudofeuchtpotentielle Temperatur f rus: псевдопотенциальная температура смоченного термометрa  1993-b1
podpořila:
spolupracují: