Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota potenciální vlhká adiabatická
angl: pseudo wet-bulb potential temperature; slov: adiabatická vlhká potenciálna teplota; něm: pseudofeuchtpotentielle Temperatur f; rus: псевдопотенциальная температура смоченного термометрa  1993-b1
podpořila:
spolupracují: