Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hodnoty meteorologického prvku extrémní
nejvyšší a nejnižší hodnoty meteorologického prvku v určitém časovém intervalu, např. během dne, měsíce, roku, za celou dobu pozorování stanice. Viz též extrémy meteorologických prvků, maximum met. prvku, minimum met. prvku.
angl: extreme values of the meteorological element slov: extrémne hodnoty meteorologického prvku rus: экстремальные значения метеорологичекого элемента něm: Extremwerte des meteorologischen Elementes m/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: