Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hodnoty meteorologického prvku extrémní
nejnižší a nejvyšší hodnoty meteorologického prvku v určitém časovém intervalu, např. během dne (denní minimum a maximum), měsíce (měsíční minimum a maximum), roku (roční minimum a maximum), příp. za celou dobu pozorování stanice (absolutní minimum a maximum). Viz též extrém.
angl: extreme values of the meteorological element; slov: extrémne hodnoty meteorologického prvku; něm: Extremwerte des meteorologischen Elementes m/pl; rus: экстремальные значения метеорологичекого элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: