Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

utváření klimatu
angl: creation of climate, formation of climate; slov: tvorba podnebia; něm: Klimabildung f; rus: климатообразование  1993-a2
podpořila:
spolupracují: