Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

utváření klimatu
angl: creation of climate, formation of climate slov: tvorba podnebia něm: Klimabildung f rus: климатообразование  1993-a2
podpořila:
spolupracují: