Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

charakter fronty
slov: charakter frontu; něm: Frontenart f; rus: характер фронта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: