Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos exhalátů
angl: transport of air pollution; slov: prenos exhalátov; něm: Ausbreitung von Exhalaten f, Ausbreitung von Luftschadstoffen f; rus: перенос выбросов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: