Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona stacionární
slov: stacionárna cyklóna; fr: cyclone stationnaire m; rus: стационарный циклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: