Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima drsné
angl: severe climate slov: drsná klíma něm: strenges Klima n rus: суровый климат  1993-b2
podpořila:
spolupracují: