Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima drsné
angl: severe climate; slov: drsná klíma; něm: strenges Klima n; rus: суровый климат  1993-b2
podpořila:
spolupracují: