Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblast aridní
angl: arid zone; slov: aridná oblasť; něm: arides Gebiet n, aride Zone f; rus: аридная зона, аридная область  1993-a2
podpořila:
spolupracují: