Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

déšť hnaný větrem
slov: dážď hnaný vetrom; něm: Schlagregen m; rus: косой дождь, косохлёст  1993-a1
podpořila:
spolupracují: