Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jazyk studeného vzduchu
oblast, do které pronikla studená vzduchová hmota tak výrazným způsobem, že izotermy na přízemní nebo výškové mapě, popř. izohypsy na mapě relativní topografie mají protáhlý tvar jazyka. Jazyk studeného vzduchu se nejčastěji vyskytuje v týlu termicky asymetrické cyklony. Viz též kapka studeného vzduchu.
angl: cold tongue; slov: jazyk studeného vzduchu; něm: Kaltluftzunge f; rus: клин холодного воздуха, язык холода  1993-a2
podpořila:
spolupracují: