Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jazyk studeného vzduchu
oblast, do které pronikla studená vzduchová hmota tak výrazným způsobem, že izotermy na přízemní nebo výškové mapě, popř. izohypsy na mapě relativní topografie mají protáhlý tvar jazyka. Jazyk studeného vzduchu se nejčastěji vyskytuje v týlu termicky asymetrické cyklony. Viz též kapka studeného vzduchu.
angl: cold tongue slov: jazyk studeného vzduchu něm: Kaltluftzunge f rus: клин холодного воздуха, язык холода  1993-a2
podpořila:
spolupracují: