Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzlínání vody
pohyb podpovrchové vody vlivem působení kapilárních sil proti směru zemské tíže.
angl: capillary rise of soil moisture slov: vzlínanie vody něm: Kapillaraszension der Bodenfeuchte f rus: капиллярный подъем почвенной воды  1993-a1
podpořila:
spolupracují: