Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzlínání vody
pohyb podpovrchové vody vlivem působení kapilárních sil proti směru zemské tíže.
angl: capillary rise of soil moisture; slov: vzlínanie vody; něm: Kapillaraszension der Bodenfeuchte f; rus: капиллярный подъем почвенной воды  1993-a1
podpořila:
spolupracují: