Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla balonu stoupací celková
aerostatická vztlaková síla směřující proti síle zemské tíže a rovnající se rozdílu tíhy vzduchu vytlačeného balonem o objemu V a tíhy plynu, kterým je tento balon naplněn. Její velikost F vyplývá z Archimédova zákona:
F=V(ρρn)g,
kde ρ je hustota vzduchu, ρn hustota plynu v balonu a g velikost tíhového zrychlení.
angl: total lift of a balloon; slov: celková vzostupná sila balóna; něm: Gesamtauftrieb eines Ballons m; rus: полная подъемная сила шара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: