Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

síla balonu stoupací celková
aerostatická vztlaková síla směřující proti síle zemské tíže a rovnající se rozdílu tíhy vzduchu vytlačeného balonem o objemu V a tíhy plynu, kterým je tento balon naplněn. Její velikost F vyplývá z Archimédova zákona:
F=V(ρρn)g,
kde ρ je hustota vzduchu, ρn hustota plynu v balonu a g velikost tíhového zrychlení.
angl: total lift of a balloon slov: celková vzostupná sila balóna něm: Gesamtauftrieb eines Ballons m rus: полная подъемная сила шара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: