Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence nadadiabatická
méně vhodné označení pro termickou turbulenci, vytvořenou v důsledku vertikální instability atmosféry.
angl: super adiabatic turbulence slov: nadadiabatická turbulencia rus: сверхадиабатическая турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: