Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbulence nadadiabatická
méně vhodné označení pro termickou turbulenci, vytvořenou v důsledku vertikální instability atmosféry.
angl: super adiabatic turbulence; slov: nadadiabatická turbulencia; rus: сверхадиабатическая турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: