Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient elektrický
slov: elektrický gradient; fr: gradient électrique m; rus: градиент электрический  1993-a1
podpořila:
spolupracují: