Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient elektrický
slov: elektrický gradient fr: gradient électrique m rus: градиент электрический  1993-a1
podpořila:
spolupracují: