Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izopauza
horní hranice přibližně izotermální vrstvy ve spodní stratosféře, zvané izosféra.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a slova pauza.
angl: isopause; slov: izopauza; něm: Isopause f; rus: изопауза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: