Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření směřující dolů
málo používané označení pro úhrn globálního slunečního záření a záření atmosféry směřujícího k zemskému povrchu. Viz též záření směřující nahoru.
angl: downward radiation slov: žiarenie smerujúce dole něm: nein. Abwärtsstrahlung f, abwärtsgerichtete Strahlung f rus: нисходящaя радиация , радиация направленная вниз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: