Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

transformace vzduchové hmoty relativní
změna vlastností vzduchové hmoty pouze do té míry, že se nemění její základní geografický typ. K rel. transformaci dochází při přemísťování vzduchové hmoty do jiné zeměp. šířky, nad jiný aktivní povrch apod.
angl: relative air mass transformation slov: relatívna transformácia vzduchovej hmoty něm: relative Luftmassentransformation f rus: относительная трансформация воздушной массы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: