Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima matematické
angl: mathematical climate; slov: matematická klíma; něm: matematisches Klima n; rus: солярный климат (расчетный)  1993-b2
podpořila:
spolupracují: