Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima matematické
angl: mathematical climate slov: matematická klíma něm: matematisches Klima n rus: солярный климат (расчетный)  1993-b2
podpořila:
spolupracují: