Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ekvipluva
čára spojující místa se stejným pluviometrickým koeficientem. Viz též izomera.
angl: equipluve, isomer slov: ekviplúva rus: изомера fr: équipluve f, isomère f něm: Äquipluve f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: