Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ekvipluva
čára spojující místa se stejným pluviometrickým koeficientem. Viz též izomera.
Termín se skládá z lat. aequus „stejný“ a pluvia „déšť“.
angl: equipluve, isomer slov: ekviplúva něm: Equipluve f fr: équipluve f, isomère f rus: изомера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: