Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlha advekční
mlha, která se tvoří ochlazováním rel. teplého a vlhkého vzduchu při jeho advekci (přesunu) nad chladnější povrch. Za advekční mlhu se považuje někdy i mlha vznikající zvýšeným výparem při přesunu studeného vzduchu nad teplý a vlhký povrch. Viz též mlha radiační, klasifikace mlh Willettova.
angl: advection fog slov: advekčná hmla něm: Advektionsnebel m rus: адвективный туман  1993-a1
podpořila:
spolupracují: