Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intortus
(in) [intortus] – jedna z odrůd oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Vyskytuje se u oblaků druhu cirrus, jestliže se zakřivená oblačná vlákna zdánlivě velmi nepravidelně navzájem proplétají.
angl: intortus slov: intortus něm: intortus rus: перепутанные облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: