Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bioklimatologie člověka
angl: human bioclimatology slov: bioklimatológia človeka něm: Bioklimatologie des Menschen f rus: биоклиматология человека fr: bioclimatologie humaine f  1993-a0
podpořila:
spolupracují: