Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie lesnická
syn. silviometeorologie – odvětví aplikované meteorologie, které se zabývá vzájemnými interakcemi atm. dějů a lesa. Zahrnuje jak výzkumné, tak i provozní problémy v souvislosti s hospodařením v lese, s ochranou lesa atd. Viz též klimatologie lesnická.
angl: forest meteorology slov: lesnícka meteorológia rus: лесная метеорология něm: Forstmeteorologie f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: