Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vichřice prachová nebo písečná
méně vhodné označení pro bouři prachovou nebo písečnou.
angl: dust storm or sandstorm; slov: prachová alebo piesočná víchrica; něm: Staubsturm m, Sandsturm m; rus: пыльная или песчаная буря  1993-a3
podpořila:
spolupracují: