Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vichřice prachová nebo písečná
jeden z litometeorů vyznačující se značným množstvím prachu nebo písku prudce zvedaným silným turbulentním prouděním až do velikých výšek. Přední strana postupující prachové nebo písečné vichřice může nabýt tvaru gigantické stěny, v tom případě se hovoří o prachové nebo písečné zdi. Viz též bouře prachová.
angl: dust storm, sandstorm slov: prachová alebo piesočná víchrica rus: пыльная или песчаная буря  1993-a1
podpořila:
spolupracují: