Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa výšková
syn. mapa aerologická – synoptická mapa, na níž jsou znázorněny met. podmínky nebo prvky, které jsou vztaženy k určité izobarické hladině ve volné atmosféře, k určité atm. vrstvě, popř. ke konstantní nadm. výšce. Nejčastěji se používají mapy absolutní topografie a mapy relativní topografie. K výškovým mapám patří také mapy tropopauzy, mapy výškového větru aj.
angl: upper air chart slov: výšková mapa něm: Höhenkarte f rus: высотная карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: