Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosfériky
syn. sfériky.
Termín je odvozen od slova atmosféra. Odkazuje na atmosférický původ těchto rozruchů radiových vln.
angl: spherics, atmospherics, sferics slov: atmosfériky něm: Sferics m/pl rus: атмосферики  1993-a1
podpořila:
spolupracují: