Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosfériky
syn. sfériky.
Termín je odvozen od slova atmosféra. Odkazuje na atmosférický původ těchto rozruchů radiových vln.
angl: spherics, atmospherics, sferics; slov: atmosfériky; něm: Sferics m/pl; rus: атмосферики  1993-a1
podpořila:
spolupracují: