Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

padesátky zuřící
angl: furious fifties; slov: zúrivé päťdesiatky; něm: wütende Fünfziger m/pl; rus: ревущие пятидесятые  1993-a1
podpořila:
spolupracují: