Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

padesátky zuřící
angl: furious fifties slov: zúrivé päťdesiatky rus: ревущие пятидесятые něm: wütende Fünfziger m/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: