Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene ж

X
жалюзийная будка
česky: budka meteorologická žaluziová angl: Stevenson screen, thermometer screen slov: žalúziová meteorologická búdka něm: Thermometerhütte f fr: abri météo à double persiennes m, abri à double persiennes m  1993-a3
жара
stav vznikající v létě za suchého počasí při vysoké teplotě vzduchu za intenzivního přímého slunečního záření a slabého proudění vzduchu zpravidla v odpoledních hodinách. Vyvolává zvýšenou zátěž lidského organismu, vadnutí rostlin apod. Zvláště nepříznivě se projevuje ve městech v důsledku přehřátí umělého aktivního povrchu. Vedro nemá charakter odb. termínu. Viz též den tropický, noc tropická, dny psí, vlna veder.
česky: vedro angl: heat slov: horúčava něm: Hitze f  1993-a2
жарко
subj. pocit intenzivního účinku tepla. Viz též vedro, dusno, vlna veder.
česky: horko angl: heat, hot weather slov: horúco něm: Hitze f  1993-a1
желобковое обледенение
technický termín pro tvar námrazy na letadle v době letu, vznikající následkem specifických teplotních poměrů jeho povrchu. Vytváří se mimo náběžné hrany letadla, které v důsledku kinetického ohřevu mají teploty zpravidla nad bodem mrazu. Dopadající kapky jsou strhávány na chladnější část profilu křídla, kde namrzají a mění aerodynamické vlastnosti. Proto je žlábkovitá námraza považována za nejnebezpečnější formu námrazy v letectví.
česky: námraza žlábkovitá slov: žliabkovitá námraza  1993-a3
желтый снег
česky: sníh žlutý angl: yellow snow slov: žltý sneh něm: gelber Schnee m  1993-a1
жемчужная молния
syn. blesk čočkový – vzácně se vyskytující blesk s pravidelně přerušovaným kanálem blesku. Má dlouhé trvání a bývá pozorován jen za silného deště v části zeslabujícího se kanálu blesku. Fyz. vysvětlení se přiklání více k opt. jevu (tenký čárový světelný zdroj pozorovaný přes dešťové kapky) než k nehomogenním el. vlastnostem kanálu blesku.
česky: blesk perlový angl: beaded lightning, chain lightning slov: perlový blesk něm: Perlschnurblitz m fr: éclair en chapelet f, chaîne d'éclairs  1993-a1
жестокий шторм
vítr o prům. rychlosti 28,5 až 32,6 m.s–1 nebo 103 až 117 km.h–1. Odpovídá jedenáctému stupni Beaufortovy stupnice větru.
česky: vichřice mohutná angl: violent storm slov: mohutná víchrica něm: orkanartiger Sturm m  1993-a3
жестокость климата, суровость климата
neurčitý souhrnný pojem pro nepříznivé klimatické podmínky určitého místa nebo oblasti. Projevuje se velmi nízkými či naopak vysokými hodnotami klimatických prvků (teploty vzduchu, relativní vlhkosti, atmosférických srážek apod.), případně velkou četností nebezpečných meteorologických jevů. V bioklimatologii je drsnost klimatu hodnocena nejrůznějšími indexy a odvozenými veličinami, viz např. diagram komfortu, teplota efektivní. Viz též tuhost zimy.
česky: drsnost klimatu angl: hardness of the climate, severity of the climate slov: drsnosť klímy něm: Rauigkeit des Klimas f fr: rigueur climatique f, sévérité du climat f, rudesse du climat f, dureté du climat f  1993-a3
жидкие осадки
hydrometeor tvořený vodními kapkami dopadajícími z oblaků na zemský povrch nebo usazenými na předmětech na zemském povrchu, popř. v atmosféře, např. na plochách letadla, na povrchu balonu apod. Mezi padající kapalné srážky patří déšť a mrholení, mrznoucí déšť a mrznoucí mrholení, k usazeným kapalným srážkám počítáme rosu. Viz též srážky tuhé, srážky smíšené.
česky: srážky kapalné angl: liquid precipitation slov: kvapalné zrážky něm: flüssiger Niederschlag m  1993-a3
жидкий налет
v meteorologii souvislý vodní povlak na předmětech, např. kamenech nebo částech vegetace, zpravidla v blízkosti zemského povrchu. Příčinou vzniku ovlhnutí mohou být padající nebo usazené atm. srážky. Doba trvání ovlhnutí je významná v zemědělství jako jedna z podmínek pro výskyt závažných rostlinných chorob, zejména plísní. Měří se ovlhoměrem nebo registrátorem ovlhnutí.
česky: ovlhnutí angl: moistening slov: ovlhnutie něm: Befeuchtung f, Anfeuchten n  1993-a3
жидко-капельное облако
syn. oblak vodní.
česky: oblak kapalný angl: water cloud slov: kvapalný oblak něm: Wasserwolke f  2019
жидкостный барометр
viz tlakoměr. Viz též tlakoměr rtuťový.
česky: tlakoměr kapalinový angl: mercury barometer slov: kvapalinový tlakomer něm: Flüssigkeitsbarometer n  1993-a1
жидкостный термометр
teploměr, pro jehož funkci je využito rozdílné teplotní roztažnosti kapaliny a nádobky. Jako teploměrných kapalin se nejčastěji používá rtuť u rtuťových teploměrů, líh (etylalkohol) u lihových teploměrů, popř. toluen nebo petrolej. U teploměrů kapalinových skleněných se teplota stanoví podle délky sloupce teploměrné kapaliny vytlačené z nádobky do skleněné kapiláry spojené s nádobkou. U teploměrů kapalinových s kovovou nádobkou se využívá pro stanovení teploty velikosti vnitřního tlaku v nádobce.
česky: teploměr kapalinový angl: liquid thermometer slov: kvapalinový teplomer něm: Flüssigkeitsthermometer n  1993-a2
жидкостный термометр
kapalinový teploměr, z jehož skleněné nádobky je teploměrná kapalina při vzrůstu teploty vytlačována do skleněné trubičky kapilárního průřezu, pevně spojené se stupnicí. V meteorologii se používal jako teploměr staniční, maximální, minimální, půdní, Sixův, „ataché", jako hypsometr, katateploměr a teploměr aspiračního psychrometru.
česky: teploměr skleněný angl: liquid-in-glass thermometer slov: sklenený teplomer něm: Glasthermometer n  1993-a3
жоран
[zorán, žiran] – místní název sz. horského větru, vanoucího z pohoří Švýcarský Jura k Ženevskému jezeru. Je to stud., na jaře značně nárazovitý vítr, provázený sněžením.
česky: joran angl: joran, juran slov: joran něm: Joran m  1993-a1
жюран
syn. joran.
česky: juran slov: juran  1993-a1
летний день
mezinárodně rozšířený charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 25,0 °C nebo vyšší. Toto vymezení je užíváno v Česku i v dalších zemích, v mezinárodní komunitě se nicméně za letní den považuje teprve den s překročením této prahové hodnoty. Podmnožinou letních dní jsou horké, popř. velmi horké dny.
česky: den letní angl: summer day slov: letný deň něm: Sommertag m fr: jour de chaleur m, jour chaud m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: