Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozvodí
geomorfologický útvar, kterým vede orografická rozvodnice.
angl: drainige divide, water parting, watershed divide; slov: rozvodie; něm: Wasserscheide f; rus: водораздельная формация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: