Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fenomén berlínský
zast. označení pro náhlé stratosférické oteplení.
angl: Berlin phenomenon; slov: berlínsky fenomén; něm: Berliner Phänomen n; rus: берлинский феномен  1993-a3
podpořila:
spolupracují: