Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fenomén berlínský
zast. označení pro náhlé stratosférické oteplení.
angl: Berlin phenomenon slov: berlínsky fenomén něm: Berliner Phänomen n rus: берлинский феномен  1993-a3
podpořila:
spolupracují: