Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyrgeometr Ångströmův
pyrgeometr, jehož čidlo se skládá ze dvou párů tenkých manganinových pásků, z nichž jeden pár je začerněn a druhý pozlacen. Pracuje na kompenzačním principu a je použitelný pouze v noci. V současné době se již nepoužívá.
angl: Ängström pyrgeometer; slov: Ängströmov pyrgeometer; něm: Angström-Pyrgeometer n; rus: пиргеометр Онгстрема  1993-b3
podpořila:
spolupracují: