Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

graden klimatizační
syn. graden pro klimatizaci – druh gradenu, který se používá pro odhad energ. požadavků na umělou klimatizaci (ochlazování uzavřených prostorů budov). Počítá se pro dny, v nichž prům. denní teplota vzduchu je vyšší než zákl. teplota, kterou je např. 25 °C.
angl: cooling degree-day; slov: graden pre klimatizáciu; fr: degré jour de réfrigération m, degré jour unifié de réfrigération m; rus: градусо-день для кондиционирования воздуха, градусо-день тeплого сезона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: