Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mediocris
(med) [medyokris] – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má podobu kupy stř. vertikálního rozsahu a vrcholek oblaku má jen poměrně malé výběžky. Vyskytuje se pouze u oblaků druhu cumulus. Viz též humilis, congestus.
Termín byl zaveden v r. 1951. Je přejat z lat. mediocris „(pro)střední, průměrný"
angl: mediocris; slov: mediocris; něm: mediocris; rus: медиокрис, средние облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: