Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor lokální
angl: local horizon  2019
podpořila:
spolupracují: