Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obzor lokální
angl: local horizon; slov: lokálny obzor; rus: местный горизонт  2019
podpořila:
spolupracují: