Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průměr meteorologického prvku denní pravý
prům. denní hodnota meteorologického prvku stanovená integrací průběžně pozorovaných nebo plynule registrovaných hodnot tohoto prvku za 24 hodin. Lze ji např. určit graf. planimetrováním. V praxi se nejčastěji určuje jako průměr vypočtený z 24 hodinových pozorování vykonaných během jednoho dne.
angl: true daily (diurnal) mean of meteorological element; slov: pravý denný priemer meteorologického prvku; něm: wahres Tagesmittel des meteorologischen Elementes n; rus: истинное суточное среднее метеорологического элемента  1993-a2
podpořila:
spolupracují: