Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr antibarický
syn. proudění antibarické – horiz. proudění bez tření v atmosféře, při němž síla horiz. tlakového gradientu má stejný směr jako Coriolisova síla a jejich výslednice je v rovnováze s odstředivou silou. Antibarický vítr se nevyskytuje jako součást velkoprostorových pohybů v rámci všeobecné cirkulace atmosféry čili primární cirkulace. Antibarický vítr se však může blížit proudění ve tvaru malých vírů s přibližně vert. osou, pozorovaných někdy u zemského povrchu při uvolňování výstupních konvektivních proudů. Tyto víry se lid. nazývají rarášek nebo čertík.
angl: antibaric wind; slov: antibarický vietor; něm: antibarischer Wind m; rus: антибарический ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: