Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izentropa
izolinie spojující místa se stejnou mírou entropie. V nenasyceném vzduchu spojuje též místa se stejnou potenciální teplotou. Viz též mapa izentropická, promíchávání izentropické.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a slova entropie.
angl: isentrope; slov: izentropa; něm: Isentrope f; rus: изэнтропа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: