Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izentropa
čára spojující místa se stejnou mírou entropie. V nenasyceném vzduchu spojuje též místa se stejnou potenciální teplotou. Viz též mapa izentropická, promíchávání izentropické.
angl: isentrope slov: izentropa něm: Isentrope f rus: изэнтропа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: