Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod varu
syn. teplota varu – teplota, při níž je tlak nasycené páry nad povrchem kapalné fáze dané látky roven vnějšímu tlaku, v atmosférických podmínkách tlaku vzduchu. Bod varu čisté vody je při normálním tlaku roven 100 °C (373,15 K). Tato teplota byla zvolena jako jeden ze dvou základních bodů při definování Celsiovy teplotní stupnice. S klesajícím tlakem vzduchu se bod varu vody snižuje. Této závislosti se využívá při měření nadm. výšek hypsometry. Viz též bod sublimace.
angl: boiling point; slov: bod varu; něm: Siedepunkt m; fr: point d'ébullition m; rus: точка кипения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: