Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina izotermická
angl: isothermal level slov: izotermická hladina něm: isotherme Fläche f rus: изотермический уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: