Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina izotermická
angl: isothermal level slov: izotermická hladina rus: изотермический уровень něm: isotherme Fläche f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: