Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona antarktická
anticyklona nad Antarktidou značně symetricky rozložená kolem již. pólu, se středem převážně ve vých. části pevniny. Antarktická anticyklona je akčním centrem atmosféry. Jako studená anticyklona zabírá zpravidla jen spodní troposféru.
angl: antarctic anticyclone; slov: antarktická anticyklóna; něm: antarktische Antizyklone f; fr: anticyclone antarctique m; rus: антарктический антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: