Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient tlakový horizontální
angl: horizontal pressure gradient slov: horizontálny tlakový gradient něm: horizontaler Druckgradient m fr: gradient horizontal de pression m rus: горизонтальный барический градиент  1993-a1
podpořila:
spolupracují: