Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr sestupný
slov: zostupný vietor; rus: нисходящий ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: