Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jádra kondenzační obří
kondenzační jádra, jejichž poloměr je větší než 10–6 m. Jsou patrně tvořena z větších krystalků hygroskopických mořských solí. Mohou mít značný význam při vzniku srážek ve vodních oblacích. Jejich koncentrace v atmosféře je zpravidla o několik řádů nižší než koncentrace všech ostatních kondenzačních jader. Viz též teorie vzniku srážek koalescencí.
angl: giant condensation nuclei; slov: obrie kondenzačné jadrá; něm: Riesenkondensationskerne m/pl; rus: гигантскир ядра конденсации  1993-a2
podpořila:
spolupracují: