Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření černého tělesa
elmag. záření, jehož spektrální složení je přesně dáno Planckovým zákonem. Viz též těleso absolutně černé.
angl: black body radiation slov: žiarenie čierneho telesa rus: излучение черного тела  1993-a1
podpořila:
spolupracují: