Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient drsnosti
slov: koeficient drsnosti; něm: Rauigkeitslänge f; rus: коэффициент шероховатости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: