Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zeď prachová nebo písečná
angl: dust wall, sand wall slov: prachový alebo piesočný múr rus: пыльная или песчаная стена  1993-a3
podpořila:
spolupracují: