Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozptyl příměsí v ovzduší
zmenšování koncentrace znečišťujících látek působené především turbulentní difuzí. Největší význam pro rozptyl znečišťujících příměsí v atmosféře mají turbulentní víry o rozměrech blízkých rozměrům vlečky nebo oblaku příměsi. Víry značně větší přenášejí vlečku (oblak) jako celek, víry značně menší způsobují mísení vzduchu uvnitř vlečky (oblaku) a v obou případech málo přispívají k rozptylu příměsí. Úroveň znečištění ovzduší je kromě rozptylu příměsí ovlivňována procesy samočištění ovzduší. Viz též vlečka kouřová, model Suttonův.
angl: diffusion of air pollutants slov: rozptyl prímesí v ovzduší něm: Streuung der Beimengungen in der Luft f rus: рассеяние примесей в атмосфере  1993-a2
podpořila:
spolupracují: