Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

amplituda absolutní měsíční
rozdíl mezi měsíčním absolutním maximem a měsíčním absolutním minimem meteorologického prvku zjištěný v témž kalendářním měsíci na met. stanici za dlouholeté období, zpravidla od počátku měření. Např. na stanici Praha–Klementinum je za období let 1775–2010 největší absolutní měsíční amplituda teploty vzduchu v březnu, a to 50,1 °C, vypočítaná z denního minima –27,6 °C (1. 3. 1785) a denního maxima 22,5 °C (29. 3. 1968).
angl: monthly absolute amplitude, monthly absolute range slov: absolútna mesačná amplitúda něm: absolute Monatsamplitude f, monatliche Schwankung f rus: месячная абсолютная амплитуда fr: amplitude mensuelle absolue f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: