Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bilance radiační krátkovlnná
angl: net solar radiation; slov: bilancia krátkovlnného žiarenia; něm: Bilanz der kurzwelligen Strahlung f; fr: bilan global « ondes courtes » m; rus: баланс солнечной радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: