Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bar
viz milibar.
angl: bar slov: bar něm: Bar n rus: бар fr: bar m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: